πολιτική απορρήτου

Ποιοί Είμαστε

Η εταιρία kerastea  που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται στον χώρο του εμπορίου  συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα των επισκεπτών στο διαδικτυακό της χώρο επί τη βάσει των αρχών της νομιμότητας, διαφάνειας, ακεραιότητας, διαθεσιμότητας και ακρίβειας προς το συμφέρον των χρηστών-υποκειμένων των δεδομένων, εναρμονιζόμενη πλήρως και απολύτως προς το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και τον εφαρμοστικό Νόμο 4624/2019.

Ενόψει των ανωτέρω, η εταιρεία μας λαμβάνει κάθε απαραίτητο, κατάλληλο και πρόσφορο οργανωτικό και τεχνικό μέτρο προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας-υποκειμένων των δεδομένων, γεγονός ύψιστης σημασίας γι’ αυτήν.

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά, προς ενημέρωση των χρηστών-υποκειμένων των δεδομένων, ο τρόπος επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων, το χρονικό διάστημα τήρησής τους καθώς τα δικαιώματα τα οποία μπορούν ν’ ασκήσουν ανά πάσα στιγμή αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα  

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την εταιρεία μας μπορεί να αφορούν στο ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση IP του υπολογιστή πρόσβασης

του υποκειμένου των δεδομένων. Η επεξεργασία των δεδομένων από την εταιρεία μας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων, γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων 2016/679 και τον εφαρμοστικό Νόμο 4624/2019. Σε κάθε περίπτωση που η επεξεργασία των δεδομένων δεν στηρίζεται σε νόμιμη βάση, ζητούμε πάντα τη συναίνεση των χρηστών- υποκειμένων των δεδομένων. Σε καμία περίπτωση δεν συλλέγονται ούτε επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα ανηλίκων κάτω των 15 ετών (συμφώνως προς το άρθρο 21 του Νόμου 4624/2019), παρά μόνο με τη ρητή συγκατάθεση του νομίμου αντιπροσώπου τους.

Αρχεία

Προτεινόμενο κείμενο: Εάν μεταφορτώνετε εικόνες στον ιστότοπο, θα πρέπει να αποφύγετε τη μεταφόρτωση εικόνων με ενσωματωμένα δεδομένα τοποθεσίας (EXIF GPS). Οι επισκέπτες του ιστότοπου μπορούν να κατεβάσουν και να εξαγάγουν τυχόν δεδομένα τοποθεσίας από εικόνες στον ιστότοπο.

Cookies

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη και την δυνατόν αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Μπορείτε να επιλέξετε να μη δέχεστε cookies χρησιμοποιώντας τις σχετικές ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας στο διαδίκτυο. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η απόρριψη των cookies μπορεί να έχει ως συνέπεια να γίνει πιο δύσκολη ή ακόμη και αδύνατη η χρήση ορισμένων τμημάτων του ιστότοπου. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες, τα οποία αποθηκεύονται από τον διακομιστή (server) ενός ιστότοπου στην τερματική συσκευή (για παράδειγμα υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο) ενός επισκέπτη/χρήστη κατά την πλοήγηση σε αυτόν. Ο ιστότοπος ανακτά αυτές τις πληροφορίες σε κάθε επίσκεψη προκειμένου να προσφέρει σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.3471/2006, όπως κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων ισχύει, η αποθήκευση ή η απόκτηση πρόσβασης σε αποθηκευμένες πληροφορίες στον τερματικό εξοπλισμό χρήστη επιτρέπεται μόνο αν ο συγκεκριμένος χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση. Εξαίρεση στην υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης, σύμφωνα με τα την ως άνω παράγραφο, αποτελεί η περίπτωση αποθήκευσης και πρόσβασης σε πληροφορίες που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη «διενέργεια της διαβίβασης μίας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδρομητής». Ουσιαστικά δεν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη για τα cookies τα οποία θεωρούνται τεχνικώς απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στον ιστότοπο ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου.

Χρόνος διατήρησης

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών-υποκειμένων των δεδομένων διατηρούνται αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί. Μετά το πέρας του παραπάνω χρονικού διαστήματος τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών-υποκειμένων των δεδομένων διαγράφονται.